Syndyk sprzeda zakuwarkę pierścieni hydraulicznych

Syndyk sprzeda zakuwarkę pierścieni hydraulicznych

Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzeda z wolnej ręki używaną zakuwarkę pierścieni hydraulicznych (prasa O+P) – prasę do wstępnego montażu pierścieni DIN2353 zasilana 400 V za cenę wywoławczą nie niższą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) + VAT na podstawie faktury –18.450,00 złotych brutto. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty należy składać w terminie do 05.01.2022 w formie pisemnej adresując na adres nowej siedziby Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 15/21 – Zakuwarka

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmiot sprzedaży zgodnie z wiedzą syndyka znajduje się do odbioru w okolicach Bydgoszczy.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

*Załączone zdjęcie jest zdjęciem poglądowym ruchomości

źródło: https://docplayer.pl/108531003-Us-015man-us-01-us-02.html

Opublikuj komentarz