Syndyk sprzeda Ładowarkę YANMAR v80

Syndyk sprzeda Ładowarkę YANMAR v80

Syndyk masy upadłości wstawia do sprzedaży ruchomość w postaci Ładowarki marki YANMAR v80, rok produkcji 2021, VIN/nr seryjny YCG00V80C00500941,  watogodziny – 698,8

Za kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Syndyk informuje, że niniejsza ruchomość znajduje się w leasingu, do zakończenia którego pozostało do uregulowania 5 rat plus kwota wykupu –  według wyliczenia Syndyka będzie to łączna kwota 36 870,91 zł brutto  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 91/100)

Syndyk informuje, że w przypadku wcześniejszego wykupu przedmiotowej ruchomości tj. po wyborze oferty, leasingodawca może doliczyć opłaty manipulacyjne za wcześniejszą spłatę. Syndyk wskazuje, że kwota sprzedaży ruchomości jest kwotą netto z uwagi na to, że Syndyk jest obecnie na etapie ustalania czy pomimo sprzedaży jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej niezbędne będzie naliczenie podatku VAT.

Syndyk wskazuje, że formą zawarcia umowy będzie umowa przedwstępna, zaś po wykupie pojazdu będzie to umowa ostateczna, ewentualnie faktura VAT.

Oferty należy składać w terminie do 16 czerwca 2024 roku

mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl 

bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
Ładowarka obecnie znajduje się na terenie Koleczkowa.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość obejrzenia po uprzednim umówieniu się mailowo lub telefonicznie pod nr: 536-981-555.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt:
telefoniczny pod nr: 536-981-555
lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl
w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/Gup/29/2024  – Ładowarka

W treści maila proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę, kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk informuje, że transakcja zostanie zrealizowana po wyrażeniu zgody Sędziego – Komisarza na wybraną złożoną ofertę.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz