Syndyk sprzeda przyczepkę samochodową.

Syndyk sprzeda przyczepkę samochodową.

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki lekką przyczepkę ciężarową skonstruowaną samodzielnie przez upadłego, nr rejestracyjny GWE 3230P, nr identyfikacyjny GD000295, rok prod. 1997.

Cena wywoławcza przyczepki: najwyższa oferowana, nie niższa niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Oferty należy składać w terminie do 14 czerwca 2024 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl 
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk wskazuje, że ubezpieczenie na przyczepkę jest ważne do dnia 19 czerwca 2024r. oraz że posiada dowód rejestracyjny ruchomości, w którym przyczepka widnieje jako skonstruowana samodzielnie.

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Przyczepka obecnie znajdują się na terenie Koleczkowa.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość obejrzenia po uprzednim umówieniu się mailowo lub telefonicznie pod nr: 536-981-555.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt:
telefoniczny pod nr: 536-981-555
lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl
w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/Gup/29/2024  – przyczepka samochodowa

W treści maila proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę, kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz