Syndyk sprzedaje konia z wolnej ręki

Syndyk sprzedaje konia z wolnej ręki

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki Konia Pasja wchodzącego w skład masy upadłości upadłego za najwyższą oferowaną cenę. Syndyk wskazuje dane konia uzyskane ze strony bazakoni.pl

 Data urodzenia:2002-02-06, Rasa: kuc,  Maść: kara, Pochodzenie: Polska, Płeć: Klacz

Oferty należy składać w terminie do 13 kwietnia 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  lub za pośrednictwem poczty na adres kancelarii: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: EL1E/GUp/11/2022 – Koń Pasja

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmioty sprzedaży aktualnie znajdują się w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz