Syndyk sprzedaje pojazd BMW X3

Syndyk sprzedaje pojazd BMW X3

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki BMW X3 wersja 35i xDrive rok produkcji 2013, pojemność silnika 2996 cm3(pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, stan licznika 190955 kilometrów, benzyna)  – zwany dalej przedmiotem sprzedaży.

 Cena wywoławcza pojazdu nie mniejsza niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do 13 kwietnia 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Samochód obecnie znajduje się do obejrzenia dla zainteresowanych przy kancelarii Syndyka w Gdyni. W załączeniu kilka zdjęć pojazdu.

Samochód obecnie znajduje się do obejrzenia dla zainteresowanych przy kancelarii Syndyka w Gdyni. W załączeniu kilka zdjęć pojazdu. Zdjęcia znajdują się również pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYg8REcWQlbx3Pd43mmA?e=Lqa2ad

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/GUp-s/258/2022  – samochód marki BMW X3

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży – pojazdu. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz