Syndyk sprzedaje pojazd Mazda CX-5

Syndyk sprzedaje pojazd Mazda CX-5

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup pojazdu marki Mazda CX-5 ( zwany dalej przedmiotem sprzedaży), nr VIN: JMZKF6W7600656974, rok produkcji 2017 r., pojemność silnika 1998 cm3, data pierwszej rejestracji 19.01.2018, benzyna, przebieg: 86352 KM. Pojazd posiada aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC+AC+NNW obowiązuje do połowy stycznia 2024 r. Syndyk wskazuje, że posiada dwa komplety kluczyków do pojazdu.

Cena wywoławcza pojazdu nie mniejsza niż 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do 24 listopada 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl   bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka:
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk informuje, że sprzedaż pojazdu nastąpi po wyrażeniu zgody przez sędziego – komisarza. Po uzyskaniu ofert Syndyk złoży wniosek do sędziego- komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż za najwyższa oferowaną cenę złożoną do dnia składania ofert.

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Samochód obecnie znajduje się do obejrzenia dla zainteresowanych przy kancelarii Syndyka w Gdyni. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

W załączeniu kilka zdjęć pojazdu. Zdjęcia znajdują się również pod linkiem:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhbFf1rWATowSPjEFew?e=kr1Y1h

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/GUp/65/2023 – samochód marki Mazda CX-5

W treści proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta a następnie złoży do Sądu wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż pojazdu za zaoferowaną cenę. Po uzyskaniu zgody na sprzedaż przez sędziego – komisarza nastąpi podpisanie umowy – sprzedaży. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży – pojazdu.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Opublikuj komentarz