• Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości

    „Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 października 2022 r. zapadłym w sprawie VI GUp 289/21 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: Sprzedaż udziału ½ części w […]

    Czytaj dalej

  • Syndyk sprzedaje pojazd Skoda Fabia

    Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Skoda Fabia nr rejestracyjny GA 2786T,  rocznik 2010, benzyna, silnik 1.598,00 cm3,  stan licznika: 261666 km , 4-osobowy. Cena wywoławcza nie niższa niż 8.330,00 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) Oferty należy składać w terminie do 25.11.2022 mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl Syndyk dokonuje sprzedaży […]

    Czytaj dalej