Kredyty frankowe – Na czym polega problem?

Kredyty frankowe – Na czym polega problem?

Z naszego artykułu Kredyty frankowe – czym są? dowiedzieli się Państwo czym są kredyty frankowe i jakie są ich rodzaje, natomiast z poprzedniego artykułu Kredyty frankowe – Skąd problem? skąd wziął się problem z tymi umowami. Dziś opisujemy na czym polega problem z kredytami we franku szwajcarskim.

Zgodnie z prawem każdy kredyt powinien być przejrzysty dla klienta pod kątem wysokości ogólnego salda zadłużenia, wielkości rat, odsetek i warunków spłaty zobowiązania. Kredytobiorca powinien mieć możliwość weryfikacji harmonogramu spłat w każdej chwili i bez najmniejszych problemów.

W przypadku kredytu walutowego we franku szwajcarskim trudność polega na tym, że wysokość spłaty zależna jest od warunków przewalutowania kredytu. Jednak mimo wszystko, wyliczenie całości zobowiązania nie powinno być nadmiernie kłopotliwe. Co do zasady – kredytobiorca musi ustalić swoją sumę zadłużenia wyrażoną we franku szwajcarskim lub innej walucie obcej, następnie sprawdzić aktualny średni kurs franka i przeliczyć całość na złotówki. W praktyce jednak nie jest to możliwe, a przyczyny są dwie.

Indywidualny kurs

Po pierwsze, banki przy dokonywaniu przeliczeń nie stosują średniego kursu danej waluty, ale kurs kupna – sprzedaży. Dodatkowo jest to kurs indywidualnie ustalany przez dany bank, a nie oficjalny kurs Narodowego Banku Polskiego, a że zmiany kursu są bardzo częste, to dokładna wysokość zobowiązania kredytobiorcy może zmieniać się nawet dwa razy w ciągu danego dnia.

Spread walutowy

Po drugie, banki sterują wysokością spreadu walutowego. Spread walutowy jest to kurs (czyli cena) kupna w stosunku do kursu (czyli ceny) sprzedaży franka. Dla Narodowego Banku Polskiego relacja kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego jest stała i wynosi 2%, natomiast banki komercyjne tak sterują spreadem, aby maksymalizować swoje zyski. Niestety dzieje się to w świetle prawa – bo banki zadbały o to, aby w umowach z klientami znalazły się odpowiednie zapisy (tzw. klauzule waloryzacyjne), pozwalające im na tego typu praktyki.

Kto może wystąpić do sądu i wygrać z bankiem?

Z uwagi na konstrukcję prawną kredytu frankowego tylko konsument, tj. osoba, która zawarła z bankiem umowę niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, może pozwać bank.

Warto zawalczyć o swoje prawa, szczególnie wtedy, gdy spłata kredytu frankowego i waloryzowanego do innych walut jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a nawet istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Nasza Kancelaria z powodzeniem zajmuje się sprawami kredytów waloryzowanych do walut obcych, więc nie zwlekaj i daj sobie pomóc naszym ekspertom.

A już za tydzień napiszemy czym są klauzule abuzywne i jakie mają znaczenie w sprawach sądowych. Zapraszamy!

Opublikuj komentarz