CIĄŻA PRACOWNICY, A ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

CIĄŻA PRACOWNICY, A ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Jak często zastanawiałaś czy Twój pracodawca, Twojej siostry, Twojej przyjaciółki ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trakcie ciąży? Sprawdź Wasze prawa.

Kobieta spodziewająca się dziecka jest osobą szczególnie uprawnioną w kodeksie pracy. Zgodnie z jego art. 177, co do zasady, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, która jest w okresie ciąży, jak również w okresie jej urlopu macierzyńskiego, za wyjątkiem tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Przepis o zakazie zwolnienia nie ma zastosowania, gdy kobieta pracuje na podstawie umowy o pracę na okres próbny, który nie przekracza miesiąca, wówczas pracodawca nie jest nim związany.  W sytuacji natomiast, gdy umowa o pracę zawarta jest na czas określony albo na okres próbny, który przekracza miesiąc i miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ulegnie przedłużeniu do dnia porodu.

Z doświadczenia Kancelarii wynika jednak, że macie Państwo największy problem w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron? Stąd niniejsze opracowanie.

W sytuacji, gdy kobieta będąc w ciąży podpisze porozumienie stron, nie oznacza to, że rozwiązanie umowy dojdzie do skutku. Zależy to od tego, czy w momencie podpisywania porozumienia była w ciąży i wiedziała o niej. Jeżeli była, a nie wiedziała o tym, może uchylić się od skutków oświadczenia woli.

Inaczej będzie natomiast w przypadku, gdy w trakcie podpisywania porozumienia kobieta nie była w ciąży, a doszło do tego później. Wówczas uchylenie się od skutków oświadczenia woli nie może mieć zastosowania.

Na czym polega uchylenie się od skutków oświadczenia woli?

W tym przypadku, należy powołać się na błąd oświadczenia woli (art. 84 kodeksu cywilnego). Błąd polega na tym, że gdyby pracownica, która podpisała porozumienie, wiedziała w chwili podpisywania o tym, że jest w ciąży, nie zrobiłaby tego i nie chciałaby rozwiązać łączącego ją z pracodawcą stosunku pracy.

W jaki sposób cofnąć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?

W takiej sytuacji należy poinformować pracodawcę o ciąży i złożyć pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli. Pamiętać należy, że mamy na to określony czas. W przypadku powołania się na błąd, mamy na to jeden rok od momentu jego wykrycia, to znaczy od chwili, gdy kobieta dowiedziała się o ciąży.

Jakie są następstwa uchylenia się od skutków oświadczenia woli?

Złożenie pisemnego oświadczenia pracodawcy spowoduje unieważnienie czynności prawnej, czyli porozumienie stron traktowane będzie za niebyłe od momentu podpisania. Oznacza to, że nie wywarło żadnych skutków prawnych.

Już w kolejnym artykule: Umowa pożyczki pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Opublikuj komentarz