Prawo budowlane-najważniejsze zmiany od stycznia 2017 roku

Prawo budowlane-najważniejsze zmiany od stycznia 2017 roku

Prowadzisz firmę budowlaną?

Już wiesz co nowego w prawie budowlanym?

Poznaj zmiany!

Od nowego roku weszły w życie zmiany w prawie budowlanym. Głównym ich założeniem jest uproszczenie procedur budowlanych. To już nie pierwsza nowelizacja. Czy wprowadzone zmiany osiągną zamierzony skutek?

Po pierwsze, weszły w życie zmiany w prawie podatkowym, które odnoszą się do prawa budowlanego. Bez wątpienia, jedną z ważniejszych jest wprowadzenie odwróconego VAT dla usług budowlanych.

Co to oznacza?

W tej sytuacji, w relacji między przedsiębiorcami, za płatność podatku VAT nie odpowiada jak zwykle sprzedawca, a nabywca. Stanowi to odstępstwo od zasady, że zobowiązanym do zapłacenia podatku VAT jest przedsiębiorca, który świadczy dane usługi. Ma to na celu zapewnienie większej skuteczności, jak i uszczelnienie systemu podatkowego.

Po drugie, już w samym prawie budowlanym, poszerzono katalog robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę albo wymagają tylko zgłoszenia. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi:

  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 30 m2, których rozpiętość konstrukcji nie jest większa niż 4,80 m,
  • przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m2,
  • wykonanie instalacji klimatyzacyjnych.

Ponadto, przed nowelizacją pozwolenia na budowę wymagały przebudowy budynków. Obecnie obowiązek ten został ograniczony do przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

Pamiętać należy także, że teraz mamy możliwość wprowadzania zmian w projekcie, które dotyczą wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeżeli zmiany te nie przekroczą 2%. Wówczas nie zaliczą się one do tak zwanego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu i nie wymaga się uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oczywiście zmiany te muszą być zgodne z przepisami i nie mogą zwiększyć zakresu oddziaływania obiektu.

Kolejną istotną zmianą w prawie budowlanym jest skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną milczącą zgodę organu, czyli brak sprzeciwu administracji. Od nowego roku okres ten wynosi 21 dni, a nie 30 dni. Dodatkowo, organ przed upływem tego terminu może wydać zaświadczenie, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu. Pozwoli to faktycznie na przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

Ponadto, weszły w życie zmiany także w zakresie obiektu tymczasowego, czyli takiego, który użytkowany jest czasowo i przewidziany jest do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, jak i niepołączony na trwałe z gruntem. Są nimi na przykład kioski uliczne, przykrycia namiotowe, czy barakowozy. Od nowego roku jest już możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu, dzięki czemu nie ulegnie on rozbiórce. Dotychczas było tak, że po upływie terminu wskazanego w zgłoszeniu obiekt musiał bezwzględnie ulec rozbiórce. Uzyskanie pozwolenia umożliwia dalsze użytkowanie obiektu.

 

Już wkrótce w kolejnym artykule: Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla podwykonawców robót budowlanych.

 

Opublikuj komentarz