Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla podwykonawców robót budowlanych- na czym to polega?

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla podwykonawców robót budowlanych- na czym to polega?

Jesteś podwykonawcą robót budowlanych?

Czy już wiesz na czym polega odwrotne obciążenie podatkiem VAT?

Sprawdź, to dotyczy Ciebie!

W ubiegłym roku mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dotyczył przede wszystkich towarów, a usług tylko w ograniczonym zakresie. Zmieniło się to wraz z nadejściem Nowego Roku i obecnie zastosowanie ma także przy świadczeniu usług, które stanowią roboty budowlane. Jak dowiadujemy się z projektu nowelizującej ustawy ma to zapobiegać oszustwom w zakresie podatku VAT, które polegają między innymi na używaniu fałszywych faktur.

Na czym polega odwrócony VAT?

W tym przypadku za zapłacenie należnego podatku VAT odpowiada nabywca, a nie  jak zwykle sprzedawca. Stanowi to odstępstwo od zasady, że zobowiązanym do uregulowania podatku VAT jest przedsiębiorca świadczący dane usługi/obraca towarem.

Kiedy odwrotne obciążenie podatkiem VAT będzie miało zastosowanie?

Do zastosowania tego mechanizmu muszą być spełnione cztery przesłanki:

  • po pierwsze, istnieje zamknięty katalog usług zawarty w załączniku do ustawy o VAT- są to roboty budowlane (w grupowaniach 41-43 PKWiU z 2008 r.), czyli na przykład prace, które są związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem już istniejących,
  • po drugie, usługodawcą musi być podatnik, czyli taka osoba, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, a jej sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT,
  • po trzecie, usługobiorcą musi być osoba, która zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT. Oznacza to, że jeżeli nabywcą usługi jest np. osoba prywatna, odwrócony VAT nie będzie miał zastosowania,
  • po czwarte, usługodawca musi świadczyć usługi jako podwykonawca. Przepisy natomiast jednoznacznie nie określają charakteru podwykonawcy. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy efektem tych robót budowlanych świadczonych przez usługobiorcę jest częścią albo całością robót świadczonych przez innego podatnika.

Jakie obowiązki wynikają dla podatnika, który świadczy usługę?

Na osobie, która daną usługę wykonuje ciążą cztery obowiązki:

  • udokumentowanie tej usługi fakturą bez danych, które dotyczą stawki i kwoty podatku,
  • uwzględnienie tej usługi w prowadzonej ewidencji VAT,
  • uwzględnienie tej usługi w deklaracji VAT-7/VAT-7K, którą składa się za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego,
  • uwzględnienie tej usługi w informacji podsumowującej VAT-27, którą składa się za miesiąc powstania obowiązku podatkowego.

Jakie obowiązku wynikają dla podatnika, który nabywa usługę?

Na osobie, która daną usługę nabywa ciążą dwa obowiązki:

  • wykazanie tej usługi w prowadzonej ewidencji VAT wraz z obliczonym według właściwej stawki podatkiem VAT (8% albo 23%),
  • wykazanie powstania obowiązku podatkowego w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Warto wiedzieć, że osoba, która nabywa daną usługę nie ma obowiązku wykazania jej w informacjach podsumowujących VAT-27, obowiązek ten mają jedynie podatnicy, którzy dokonują dostawy towaru, jak i świadczący usługi, przy których to nabywca jest podatnikiem.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Prawo pracy – jakie zmiany od 2017 roku?

Opublikuj komentarz