Formy opodatkowania działalności gospodarczej-jakie są kryteria wyboru?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej-jakie są kryteria wyboru?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma czynnościami, które musimy wykonać, a także z dokonaniem wielu ważnych wyborów. W poprzednich wpisach przybliżyliśmy o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed rozpoczęciem działalności (patrz: Prowadzenie własnego biznesu-o czym powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?) oraz jakie prawa nam przysługują i jakie mamy obowiązki (patrz: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej-jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?). Jednym z tych ważnych wyborów jest wybór formy opodatkowania naszej działalności gospodarczej.

Jakie są formy opodatkowania?

Opodatkowanie podatkiem dochodowym zależy przede wszystkim od rodzaju działalności jaką prowadzimy. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli spółki, fundacje, spółdzielnie podlegają zazwyczaj opodatkowaniu podatkiem CIT, natomiast działalność zarejestrowana w CEIDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Przy opodatkowaniu podatkiem PIT mamy możliwość wyboru jednej z form opodatkowania, która z punktu widzenia prowadzonej działalności będzie dla nas najkorzystniejsza.

Jakie mamy możliwości?

Po pierwsze, możemy rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli tak samo jak rozlicza się dochody ze stosunku pracy. Podstawą opodatkowania jest nasz dochód, który oznacza różnicę przychodu i kosztów uzyskania przychodu. Podatek obliczamy według skali 18%, przy dochodzie w jednym roku kalendarzowym do 85 528 zł, natomiast od nadwyżki tej kwoty dochód opodatkowany jest według stawki 32%. Pamiętajmy, że kwotę podatku możemy obniżyć o ulgi i odliczenia np. darowizny, wydatki na Internet, czy straty ubiegłych lat.

Po drugie, możemy wybrać tzw. podatek liniowy, czyli podatek 19%. Na czym on polega? Jego istotą jest to, że bez względu na wysokość osiągniętego przez nas dochodu zapłacimy podatek według stałej stawki 19%. Będzie to szczególnie opłacalne jeżeli nasza działalność przynosi wysokie dochody, a według szacunków wynoszą one powyżej 100 000 złotych rocznie. Warto wiedzieć jednak, że przy zastosowaniu podatku liniowego nie przysługuje nam większość ulg i odliczeń, które przysługują przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Po trzecie, może być to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest on uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i przeznaczony jest dla małych podmiotów. Jedną z jego podstawowych zalet jest między innymi uproszczona księgowość. Jeżeli wybierzemy tę metodę musimy prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję wyposażenia i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kolejną metodą rozliczania podatku dochodowego jest karta podatkowa. Na czym to polega? Przy opodatkowaniu kartą podatkową opłacamy stałą kwotę podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskanych przez nas przychodów. Jednak krąg przedsiębiorców, którzy skorzystać mogą z tej metody jest ściśle ograniczony, a są to głównie zawody rzemieślnicze. Dodatkowo należy spełniać określone warunki takie jak zachowanie limitu stanu zatrudnienia.

Na nasz wybór może mieć także wpływ rodzaj działalności, którą prowadzimy. Warto wiedzieć, że forma opodatkowania, którą wybierzemy przy rejestracji nie może być już tak szybko zmieniona, a zależy to od rodzaju formy opodatkowania. Zazwyczaj będzie to następny rok kalendarzowy, a dokonać tego możemy informując Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Pamiętajmy:

  • przy rozpoczęciu działalności gospodarczej musimy wybrać odpowiednią dla nas formę opodatkowania,

  • podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT,

  • podmioty zarejestrowane w CEIDG podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT,

  • przy opodatkowaniu podatkiem PIT, zazwyczaj mamy prawo wyboru jednej z form opodatkowania,

  • możliwości jakie nam przysługują to rozliczanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także w bardziej ograniczonych przypadkach karta podatkowa,

  • na wybór formy opodatkowania może mieć także wpływ rodzaj działalności, którą chcemy prowadzić.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Działalność gospodarcza- jakie ma formy i jaka będzie dla nas najkorzystniejsza?

Opublikuj komentarz