Prowadzenie własnego biznesu – o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Prowadzenie własnego biznesu – o jakich rzeczach powinniśmy pamiętać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

W poprzednim wpisie przypomnieliśmy czym jest działalność gospodarcza oraz przybliżyliśmy ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania (patrz: Działalność gospodarcza-jakie są ogólne zasady jej podejmowania i wykonywania?). O czym powinniśmy wiedzieć oraz co zrobić zanim zdecydujemy się na otwarcie własnego biznesu?

Od czego zacząć?

Po pierwsze, musimy wybrać formę prawną naszej działalności, których jest wiele. Podstawową rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy ją prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, czy wybierzemy bardziej zaawansowaną formę, czyli spółkę. Należy się zorientować, która z przysługujących nam opcji będzie najbardziej korzystna dla rodzaju działalności, którą chcemy wykonywać.

Jaki podatek?

W zależności od tego jaką formę prawną działalności wybierzemy, czy jednoosobową działalność lub spółkę cywilną, które rejestruje się w CEIDG, czy spółkę, fundację lub stowarzyszenie rejestrowane w KRS opodatkowanie podatkiem dochodowym będzie się znacząco różnić. Osoby fizyczne podlegają podatkowi PIT (tak samo jak zatrudnieni pracownicy), a podmioty zarejestrowane w KRS podlegają podatkowi CIT.

Kolejną czynnością, której powinniśmy dokonać to wybór nazwy (firmy) naszej działalności. W sytuacji, gdy wybraliśmy jednoosobową działalność naszą firmą jest co najmniej imię i nazwisko, a przy pozostałych podmiotach dokonujemy wyboru w zależności od przedmiotu ich działalności. Pamiętajmy o tym, że nazwa nie może wprowadzać innych w błąd.

Jaki przedmiot działalności?

Następnym ważnym zadaniem z jakim musimy się zmierzyć to przedmiot działalności naszej firmy, czyli jej zakres. Musimy tu wykazać czym konkretnie będziemy się zajmować, a służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Warto wiedzieć, że w każdej chwili możemy zmienić przedmiot naszej działalności zmieniając tym samym kody PKD.

Jaka siedziba firmy?

Ważną czynnością jest także wskazanie przez nas siedziby firmy. Może to być to wynajęte biuro, ale także nasze mieszkanie. W zależności od tego, jakie miejsce wybierzemy na naszą siedzibę pod ten urząd skarbowy będziemy podlegać i w którym będziemy rozliczać nasz podatek dochodowy.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest posiadanie rachunku bankowego. Będzie nam on potrzebny do dokonywania rozliczeń z naszymi kontrahentami, zapłaty podatków i innych opłat związanych z prowadzeniem działalności. Pamiętajmy jednak, że jako przedsiębiorca, który jest wpisany do CEIDG nie musimy posiadać osobnego rachunku firmowego. Warto także pamiętać o odpowiedniej osobie, która pomoże nam w finansowych sprawach naszej firmy, prawidłowe ich prowadzenie pozwoli nam na pomyślny rozwój.

Pamiętajmy także, że pozostałe czynności jakich musimy dokonać przed rozpoczęciem działalności zależą od jej rodzaju. Przy działalności budowlanej na przykład potrzebować będziemy odpowiednich pozwoleń, a przy niektórych innych koncesji czy zezwoleń. O tym, jakie przedmioty działalności wymagają koncesji i zezwolenia oraz o działalności regulowanej będziemy pisać już wkrótce w kolejnych wpisach.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki wynikają dla nas z przepisów prawa?

Opublikuj komentarz