Czy wiesz co zrobić jeśli przerosły Cię długi?

Czy wiesz co zrobić jeśli przerosły Cię długi?

W świecie, w którym żyjemy większość naszych spraw opiera się na pieniądzach. Dlatego też, często zaciągamy zobowiązania kredytowe czy pożyczki. Niestety , często dochodzi do sytuacji, w których nie jesteśmy w stanie spłacać naszych zobowiązań.  Źródeł takich sytuacji jest wiele , począwszy od chorób, które odbierają nam możliwość zarobkowania poprzez wszelkie inne, takie jak rozstania, uzależnienia.

Pamiętaj jednak, że z każdej sytuacji jest wyjście. Polskie prawo przewiduje, iż niewypłacalność może również dotknąć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Instytucja ta to upadłość konsumencka.

Tak więc, jeżeli nawet od dawna nie spłacamy rat kredytu hipotecznego, nie wywiązujemy się ze zobowiązań krótkoterminowych takich jak popularne „chwilówki”, a komornik puka do naszych drzwi, nie oznacza to, że pozostaniemy bez dachu nad głową i środków koniecznych do zaspokajania podstawowych potrzeb.

Nawet w sytuacji całkowitego braku majątku (ruchomości, nieruchomości) możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w grudniu 2014 roku, nie trzeba już posiadać środków koniecznych do zaspokojenia kosztów postępowania, nie musimy tak naprawdę posiadać żadnego majątku. Nadto wystarczy, iż nie regulujemy zobowiązań w stosunku do jednego wierzyciela.

Ważną informacją jest także to, iż Sąd może umorzyć nasze długi nawet w całości jeżeli będą przemawiały za tym względy słuszności.

Kolejne artykuły opisywać będą szczegóły postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Ważnym jest, aby postawić pierwszy krok i chcieć rozpocząć nowe życie z „czystym kontem”. Co jest możliwe poprzez przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej.

Opublikuj komentarz