JAKIE SĄ ZALETY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

JAKIE SĄ ZALETY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

Nie radzisz sobie ze spłatą miesięcznych zobowiązań?

Masz problemy finansowe?

Upadłość konsumencka pozwoli Ci zacząć od nowa!

Jakie są zalety ogłoszenia upadłości?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona tylko w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a stali się niewypłacalni (patrz: niewypłacalność- co to oznacza?). Zaznaczyć należy, że jako osoby niebędące przedsiębiorcami nie mamy obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale mamy do tego prawo.

Co oznacza dla mnie upadłość?

Głównym celem postępowania upadłościowego jest spłata naszych wierzycieli, a także nasze oddłużenie.

Czym jest oddłużenie?

Jest to możliwość umorzenia części zaciągniętych długów. Konieczne jest przy tym spieniężenie naszego majątku, jak również sumienna spłata zgodnie z planem spłaty wierzycieli.

Co oznacza plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli sporządzany jest przez Sąd postanowieniem po zweryfikowaniu, jakie są nasze możliwości finansowe. Podstawowym jego elementem jest ustalenie w jakiej wysokości i w jakim czasie mamy obowiązek spłacania długów wierzycielom, a także jaka ich część podlegać będzie umorzeniu. Jest to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż długi zostają rozłożone na raty, a kolejnym krokiem jest już całkowite umorzenie.

Niewątpliwą zaletą ogłoszenia upadłości jest również to, że w momencie ogłoszenia przez Sąd upadłości, zawieszeniu ulegnie postępowanie egzekucyjne, które toczy się wobec nas. W dodatku, po uprawomocnieniu się orzeczenia postępowanie to ulegnie umorzeniu. Krótko mówiąc, komornik nie będzie nas już niepokoił.

Kolejną korzyścią jest nieformalne zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych, które toczą się przeciwko nam, a ich koszty zgłoszone zostaną to tzw. masy upadłości. Powstaje ona w dniu, w którym Sąd ogłasza upadłość. W skład masy upadłości wchodzi nasz obecny majątek, jak i ten, który nabędziemy już w trakcie postępowania upadłościowego. To właśnie z masy upadłości zaspokajamy wierzycieli. Naszym reprezentantem jest wówczas Syndyk powołany przez Sąd. Kontroluje nasze działania i składa sprawozdania.

Podkreślenia wymaga fakt, że w momencie ogłoszenia upadłości, zatrzymane zostaje naliczanie wszelkich odsetek. Te, które zostały już naliczone do dnia wydania przez Sąd postanowienia, wejdą do masy upadłości. Wyjątek stanowi wierzyciel, który ma tzw. zabezpieczenie rzeczowe jak np. zastaw czy wpis do hipoteki.

Kolejną ważną zaletą ogłoszenia upadłości jest  to, że dojdzie do wykreślenia wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, który prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto, Sąd Rejestrowy dokona tego bez naszego wniosku.

Należy wiedzieć również, że jeżeli nasze mieszkanie/dom weszło do masy upadłości, mamy możliwość zabezpieczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na najem mieszkania (patrz: Mieszkanie dla upadłego). Zwróćmy uwagę na to, że jest to o wiele korzystniejsze, niż egzekucja komornicza.

Z każdej sytuacji, nawet beznadziejnej można znaleźć wyjście. Mamy szansę uwolnić się od ciążących zobowiązań, im szybciej, tym lepiej.

Postępowanie upadłościowe daje nam możliwość uwolnienia się od długów, złapania oddechu i odprężenia. Jest to także korzystne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, które jest nam niezbędne, aby rozpocząć życie na nowo.

Odetchnij i zacznij od początku!

Już wkrótce w kolejnym artykule: Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Opublikuj komentarz