Sprawdź ile dopłacisz do kredytu według Ustawy Prezydenckiej o frankach

Sprawdź ile dopłacisz do kredytu według Ustawy Prezydenckiej o frankach

(część druga)

Tak jak zapowiadałam, przedstawiam poniżej sytuację kredytobiorców w obcych walutach (w tym frankowiczów)  po wejściu w życie Ustawy (Ustawa o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych ustaw dalej zwana Ustawą). Cześć pierwsza artykułu opublikowana 16.11.2015 wskazywała ile „zyska” co do części spłaconej każdy kredytobiorca do dnia wejścia w życie Ustawy, zaś ta opisywana poniżej- część druga- dotyczy kapitału pozostałego do spłaty od dnia wejścia w życie Ustawy.

W skrócie są trzy opcje:

 1. jeśli Bank będzie łaskawy otrzymasz przewalutowanie.
 2. możesz nam oddać swoją nieruchomość – i zapomnij o pieniądzach, które spłaciłeś.
 3. czy chcesz, czy nie chcesz i tak musisz.

 

Punkt pierwszy (przewalutowanie), został opisany przez Autora projektu Ustawy w art. 6. Określono w nim tzw. warunki restrukturyzacji kredytu:

 • restrukturyzacja nastąpi tylko na wniosek konsumenta (który zgodnie z art. 7 Ustawy już z założenia będzie odrzucony),
 • wniosek może być złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy od wejścia w życie Ustawy,
 • Bank przewalutowałby kredyt w ten sposób, że kwotą główną byłaby kwota w złotych przyznana i rzeczywiście postawiona do dyspozycji w dniu uruchomienia kredytu (załóżmy 8 lat temu), zaś oprocentowanie byłoby równe  Wiborowi z danego okresu odsetkowego + marża z Twojej umowy kredytowej.

Wszystko byłoby w porządku i tak naprawdę cała Ustawa mogłaby się składać tylko z tego artykułu, gdyż to o to chodzi wszystkim tym, którzy mają kredyty we frankach, ale:

Autor niestety jak widać zawarł warunek – zgodę Banku. Skoro tak, to oczywistym jest, że przepis ten jest stworzony tylko dla wybranych, a skoro tak, to nadmieniam jedynie, że Autor nie dookreślił co rozumie pod pojęciem w każdym okresie odsetkowym (jak wiemy niektórzy mają rozliczenia miesięczne, kwartalne a nawet półroczne)

W zakresie punktu drugiego tj. oddania swojej nieruchomości za zwolnienie ze spłaty kredytu we frankach czytamy w artykułach: 7, 9 i 10. Wszystkie te artykuły określają warunki, jakie należy spełnić, aby Bank musiał wziąć Twoją nieruchomość:

 • musisz złożyć oświadczenie notarialne o przeniesieniu własności na Bank,
 • termin na złożenie oświadczenia upływa rok i jeden dzień przed terminem ostatniej raty kredytu we frankach (tj. możesz złożyć oświadczenie 02.01.2016, o ile ostatnia rata Twojego kredytu przypada na 03.01.2017),
 • w ciągu kolejnych 12 miesięcy przed złożeniem oświadczenia Twój średni dochód (Twój i małżonka, o ile nie macie rozdzielności) przeliczając na franki był w każdym miesiącu niższy niż Twoja rata kredytu (PRZELICZ WEDŁUG WZORU: średni dochód z 12 miesięcy (z małżonkiem) < raty kredytu w każdym miesiącu),
 • w ciągu kolejnych 12 miesięcy przed złożeniem oświadczenia Twoja średnia rata przekroczyła 20 % Twojego średniego dochodu (Twojego i małżonka, o ile nie macie rozdzielności) (PRZELICZ WEDŁUG WZORU: średnia rata z 12 miesięcy > 20 % dochodu),
 • nie posiadasz innego majątku (a więc samochodów, mieszkań, innych przedmiotów nadających się do zbycia), o łącznej wartości powyżej 20% kwoty kredytu, na którym da się ustanowić dodatkowe zabezpieczenie,
 • nie posiadałeś takiego majątku w okresie ostatnich 5 lat od dnia złożenia oświadczenia lub od dnia wzięcia kredytu,
 • kwota kredytu pozostała do spłaty, po przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień złożenia oświadczenia jest większa o co najmniej 15 % w stosunku do kwoty kredytu z dnia jego uruchomienia po przeliczeniu na złotówki według kursu NBP (PRZELICZ WEDŁUG WZORU: kwota pozostała do spłaty > pierwotna kwota kredytu + 15 %)

W tym miejscu ponownie widać pisanie Ustawy na kolanie. Raz Autor mówi o oświadczeniu o przeniesieniu przedmiotu hipoteki, a za chwilę o oświadczeniu o żądaniu zmiany waluty  (czyżby pierwotnie zapisy dotyczyły zmiany waluty?).

Istotną kwestią jest to, że Bank może podważyć to czy spełniasz warunki i skierować sprawę do postępowania sądowego.

Ostatni trzeci punkt będzie dotyczył prawie każdego (o ile nie spełni warunków Banku z pkt 1 i 2). Został on opisany w art. 8 Ustawy.

Każdy nadal będzie „szczęśliwym posiadaczem kredytu we frankach” ponieważ nie ma mowy o przewalutowaniu. O ile spłacasz kredyt w złotówkach (osoby, które zdecydowały się na spłaty we frankach- mają konta walutowe, bo dotychczas oszczędzały na zakupie ich, są z  tego wyłączone), każda rata przyszła zostanie umorzona o 70 % dodatniej różnicy franka obliczonej według kursu NBP z dnia uruchomienia kredytu a kursu z dnia płatności każdej raty. Co to oznacza:

Koszt franka na dzień otrzymania kredytu wg kursu NBP= 2,1737 zł

Koszt franka na dzień zapłaty raty wg kursu NBP = 3,9264 zł

Różnica na 1 franku= 1,7527 zł

Rata kredytu we frankach= 683,45 CHF

Różnica na racie= 1197,88 zł

70 % Umorzenia= 838,52 zł

To powstałe umorzenie Bank miałby rozliczać przez potrącenie z ratą przyszłą, a nie poprzez zmniejszenia kapitału kredytu. Zatem przy końcu kredytowania mogłaby powstać nadpłaty, której Bank nie miałby z czym rozliczyć. Projekt zaś nie dopuszcza opcji zwrotu konsumentowi pieniędzy przez Bank, nawet w takie sytuacji.

Umorzenie dotyczyć ma również sytuacji jednorazowej spłaty całego kredytu.

Autor Ustawy za każdym razem używa sformułowania „ przeciwne postanowienia umowy kredytu są nieważne”. Po czym dodaje (co jest nie zrozumiałe), że w razie opóźnienia w zapłacie raty o 8 dni Bank może odmówić umorzenia danej raty.

Patrząc zatem na powyższe wyliczenia większość osób stwierdzi  zapewne- dobre rozwiązanie, w końcu moja rata zmniejszy się o ponad 800 zł, ale wpłacone przez Ciebie dotychczas raty nie podlegają umorzeniu. Zatem te kwoty z tych poprzednich rat praktycznie nie zmniejszyły Twojego zadłużenia wobec Banku.

Patrząc i licząc w drugą stronę zobacz ile nadpłacisz kredytu:

Łączna kwota kredytu otrzymanego= 538.480,00 zł

Kwota kredytu we frankach na dzień udzielenia= 259.927,88 CHF

Kwota pozostała do spłaty na dzień wejścia w życie Ustawy= 216.711,24 CHF= 850.895,01 zł

Koszt franka na dzień otrzymania kredytu wg kursu NBP= 2,1737 zł

Koszt franka na dzień spłaty wg kursu NBP = 3,9264 zł

Różnica do spłaty= 312.415,01 zł

70 % Umorzenia= 218.690,507 zł

Nadpłata= 30 % Umorzenia (93.724,50 zł) + cała kwota spłacona dotychczas (ponad 250.000,00 zł)

Pamiętaj jednak, że Autor Ustawy nie przewalutowuje kredytów, zaś wyliczenia zakładają, że frank nie wzrośnie. Prognozy wskazują, że jednak jego cena będzie wyższa.

Zastanawiającym jest również to, skąd będziesz wiedział, jaką kwotę masz do spłaty w danym miesiącu, skoro Bank ma dokonywać potrąceń umorzeń z każdej raty. Czy wierzycie, że Bank w terminie będzie Wam wysyłał co miesiąc informację o kwocie raty do spłaty?

I na koniec omówienia mały smaczek, nic tylko doprowadzić do egzekucji mieszkania. Art. 14 Projektu określa, że jeżeli przed wejściem w życie Ustawy dojdzie do egzekucji z nieruchomości to wystarczy, aby dług do Banku był wyższy od wartości nieruchomości i cała postała należność wygaśnie.

 

Podsumowując:

Autor Projektu określił, że Ustawa ma wprowadzić tzw. ekwiwalentność świadczeń. Moi Drodzy – Autor Projektu nie wie co to pojęcie oznacza. Aby była faktyczna ekwiwalentności świadczeń to Bank powinien dopłacić frankowiczom. A przecież jedyne czego żądają to formalnego przewalutowania, czegoś czego nigdy nie było- tzw. kredytów walutowych. Zrozumiałym byłoby gdyby Projekt zakładał chociaż, że umorzenie dotyczy również rat zapłaconych przed wejściem Ustawy i kredyt byłby przewalutowany, wówczas można byłoby mówić o racjonalizacji stosunków z Banakmi.

Poza tym taka regulacja na poziomie ustawy spowoduje zamknięcie drogi sądowej do dochodzenia swoich praw w sądzie, bo jak Sąd ma uznać, że Twoja umowa kredytowa jest nieważna, skoro po wprowadzeniu regulacji częściowo będzie ważna.

Opublikuj komentarz