Upadłość A & B Drob Sp. z o.o.

Upadłość A & B Drob Sp. z o.o.

Informuję, iż w dniu 22 czerwca 2016r. została ogłoszona upadłość firmy A & B DROB Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie. Na sędziego- komisarza wskazano sędzię SSR Aleksandrę Stefanowską, zaś syndykiem została Pani Agnieszka Wilk.

 

Na podstawie  art. 236  ustawy Prawo Upadłościowe, Wierzycielowi Spółki, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, przysługuje prawo zgłoszenia wierzytelności Sędziemu -komisarzowi przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczym.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu zgłoszenie  wierzytelności spełniające wymogi art. 239 – 240 prawa upadłościowego należy złożyć w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu w MSiG podając sygn. akt VI GUp 85/2016, na adres:

 

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

Piekarnicza 10

80-126 Gdańsk

Opublikuj komentarz