Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Fundusze Venture Capital

Skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy? Fundusze Venture Capital

Jeśli nasza nowa firma chce podjąć się ryzykownego przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale nie ma środków własnych umożliwiających jego przeprowadzenie, musi poszukać zewnętrznego finansowania. Optymalnym rozwiązaniem mogą się okazać fundusze Venture Capital.

W poprzednich artykułach pisaliśmy już o innych źródłach pozyskania funduszy na rozwój nowej firmy –  Fundusze Europejskie UEDotacje z urzędu pracyKredyt bankowyDotacje z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDofinansowanie z PFRONWspólnikFranczyza i Anioły biznesu.

Pojęcie Venture Capital

Według powszechnie przyjętych definicji Venture Capital to fundusze inwestycyjne, dokonujące swoich działań na niepublicznym rynku kapitałowym. Specjalizują się w inwestycjach obarczonych dużym poziomem ryzyka, znajdujących się na wczesnym etapie realizacji.

Fundusze te inwestują w chwiejne projekty inwestycyjne ponieważ w większości przypadków mogą na nich bardzo dużo zarobić w przyszłości. Najczęściej są to bowiem projekty inwestycyjne o znakomitym potencjale wzrostu, o ile cała inwestycja rzeczywiście okaże się być trafiona. Fundusze Venture Capital zapewniają zewnętrzne finansowanie dla firm, które znajdują się u progu restrukturyzacji lub podjęcia szeroko zakrojonych, ale ryzykownych działań inwestycyjnych.

Cele działalności

Fundusze Venture Capital bynajmniej nie są organizacjami charytatywnymi i na podjęciu inwestycji w ryzykowny projekt chcą zarobić. W jaki sposób? Otóż, celem działalności takich funduszy jest zainwestowanie posiadanego kapitału w ryzykowne przedsięwzięcie oraz późniejsza odsprzedaż posiadanych udziałów czy akcji, jeśli dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym wartość udziałów w sposób zdecydowany wzrośnie.

W praktyce fundusze Venture Capital obejmują we władanie akcje lub udziały powstającej spółki w zamian za wsparcie kapitałowe. Działania te prowadzą do wprowadzenia kapitału do firmy w formie właścicielskiej, a fundusz staje się współwłaścicielem spółki, w którą inwestuje swoje pieniądze.

Zarówno właściciel pierwotny firmy, czy pomysłodawca projektu inwestycyjnego, podejmuje takie samo ryzyko utraty środków finansowych zainwestowanych w firmę, jak inwestor Venture Capital.

Współpracę obu podmiotów reguluje podpisywana umowa inwestycyjna. Powinna ona zawierać wszystkie najważniejsze postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron – właściciela firmy i funduszu Venture Capital.

Fundusz najczęściej ma prawo ingerować w decyzje podejmowane na górnych szczeblach zarządzania spółką, ponieważ ponosi takie samo ryzyko utraty zainwestowanych środków kapitałowych.

Jeśli jesteś przedsiębiorczy i zainteresował Cię temat rozwoju bądź rozpoczęcia własnej działalności, a potrzebna Ci pomoc serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasza Kancelaria świadczy stałą obsługę podmiotów gospodarczych niezależnie od ich formy.

tel. 58 717 13 35 lub 790 346 123

Opublikuj komentarz